מגיע לנו יותר טוב

אבאהות היא אופציונלית אבל אוי לגבר שלא מכניס הון.

נשים עובדות חינם וזה אמור להיות הכיף שלנו.

משהו פה מקולקל.